Lenka Tsikoliya

cz | en

prev | next

volitelný předmět na UMPRUM | Veřejný prostor

Garant předmětu: Kurt Gebauer

Jména vyučujících: Kurt Gebauer, Lenka Janušková, Jan Trejbal

 

Předmětem zájmu je v době nepřirozené oborové izolace navrátit obory, které v historii společně řešily prostor obcí a krajiny, opět k sobě a pokusit se je přivést k dovednostem a znalostem, které tato činnost nyní vyžaduje. Jde hlavně o obory architektury, sochařství, ostatní výtvarné obory, design, krajinářství, dopravní inženýrství, ale také sociální a humanitní obory. Po prvním semestru byl jasný zájem o tento předmět u studentů a konzultantů nejen z UMPRUM. Také se i v projektech studentů zobrazila inspirující složitost a bohatost tohoto oboru.

 

Důraz je kladen na kritické uvažování o stavu nynější společnosti a vnímání prostoru, prizmatem výtvarně zaměřeného člověka, který by se rád zapojil do ovlivňování prostředí, které ho obklopuje. Součástí předmětu je i rozbor problémů, s nimiž se umělci ve své tvorbě odehrávající se v městském či venkovském prostředí mohou setkat (např. při spolupráci na projektech, umísťování soch a objektů ve veřejném prostoru či performativní umění především ve vztahu k aktivaci společnosti apod.)