Lenka Tsikoliya

cz | en

prev | next

Cyklostezka

lokalita: Šluknov

autoři: Tereza Haumerová, Lenka Tsikoliya

 

Krajina Šluknovského výběžku a zapomenutá místa Fukova působí romantickým dojmem na každého člověka, který tímto krajem putuje. Silný dojem z krajiny severních Čech se odráží již v díle malíře Caspara Davida Friedricha, jehož ústřední myšlenkou je touha po osvobození duše. Krásná příroda je pro Šluknovany významným pozitivním aspektem života oproti problémům, se kterými se potýkají ve městě. V krajině se odehrávají i přeshraniční setkání s německými sousedy. Společné poznávací akce se v posledních letech uskutečnily na nových cykloturistických stezkách „Za monarchy Severního království“.

 

Fyzická blízkost města s Německem a téma česko-německé spolupráce nás od začátku velmi zaujala. Hledaly jsme způsob, jak zprostředkovat a zvýraznit, že dnes nám ve vzájemném kontaktu nic nebrání a že ze vzájemné spolupráce mohou obě strany těžit.  Po roce 2007 vnímáme státní hranice jinak, jejich funkce je spíše spojující. Rozhodly jsme se to zprostředkovat prostřednictvím pohybu – cesty na kole.

 

Navrhujeme cyklostezku, kterou považujeme za jednu z možných platforem generujících spolupráci. Cyklostezka jako okruh několikrát překračuje hranice, zprostředkovává zážitek z hranic a zviditelňuje přeshraniční spolupráci.

 

K prvnímu střetnutí s hranicí dochází při dvou Černých rybnících, které jsou součástí jednoho systému a společně regulují potok.

 

Ve Fukovském výběžku upozorňujeme na rozdílnost hranice přirozené, určené řekou Sprévou, a hranice jako lidského konstruktu, která mezi námi žádnou fyzickou bariéru netvoří. V místech, kde přechází státní hranice přes Sprévu, navrhujeme mosty.

 

Ke třetímu překročení hranice dochází v hustém lese s množstvím rozcestí. Český a německý les srůstá a pohlcuje nás. Nevíme přesně, kde se hranice nachází, cesty vyznačujeme tak, že nás přes hranici nakonec dovedou, ale nejdříve se ztratíme a hranici nenajdeme. Abychom našli správnou cestu, musíme se soustředit na přírodu a vnímat, jestli se nám její obrazy neopakují.

 

Příroda vždy překonává lidský konstrukt. Vysázíme obdélný pás květů, které se časem rozrostou do okolí a hranici znejistí.

 

Na jiném místě zprostředkováváme dotyk s hranicí. Cestu vedeme tam, kde se setkává cyklostezka s tokem vody. V místě dotyku navrhujeme studánku.

 

Posledním střetnutím s hranicí na okruhu cyklostezky dochází za Sohlandem. Nachází se zde dům, studánka, ohniště. Může tu být výborné zázemí pro školy v přírodě či česko-německé letní tábory. Zážitková jízda na kole je doplněna česko-německými cyklostopy s možností půjčit nebo opravit kolo a občerstvit se.

 

Návrh cyklostezky je inspirován akcí “Za monarchy Severního království“, kterou inicioval Šluknovský turistický spolek. Trasu částečně pozměňujeme, abychom odkryly principy, kterými jsme v krajině vedeni.  Je to sledování toku řeky a jejího pramene, který je zdrojem pitné vody v Česku a Německu, pomíjivost a změna ročního období, nesnadná orientace v průmyslovém lese a absurdnost lidmi vykonstruovaných bariér.