Lenka Tsikoliya

cz | en

prev | next

Šluknovské vize

Projekt se zabývá mezioborovou spoluprací architektů, umělců a sociálních antropologů při utváření a pochopení obrazu města Šluknov. Je to roční výzkumná a kreativní činnost zaměřená na sociální prostor města. Cílem projektu je pomocí činnosti architektů, umělců a sociálních antropologů probudit aktivní zájem obyvatel o své město. Jedním z nástrojů, jak tomuto dopomoci, je vytvoření interaktivních webových stránek. Webové stránky jsem nazvala Šluknovské vize a naleznete je pod adresou http://sluknovskevize.lenkatsikoliya.com/.

 

Díky úspěšné kooperaci studentů z VŠUP a Institutu sociologických studií FSV UK se podařilo uskutečnit výzkum formou mentálních map, na jehož podkladě byly vystavěny webové stránky. Webové stránky akcentují především architektonické návrhy, které se týkají sociálního prostoru města. Návrhy jsou rozděleny do tří distriktů – centrum, sídliště a zelené okolí. V každém distriktu se nachází představení oblasti, názory na oblast, architektonické návrhy, komentáře obyvatel k návrhům a výzva k zapojení do aktivit šluknovského odboru rozvoje a životního prostředí.  

 

Zapojení obyvatel města a jeho představitelů se odehrálo při veřejné diskusi a výstavě na Šluknovském zámku. Velký podíl pro zesílení komunikace bude mít listopadová prezentace architektonických návrhů pro Fukov spojená s participačním workshopem, kde se opět setkají studenti architektury a sociální antropologie.