Lenka Tsikoliya

cz | en

prev | next

diplomová práce – projekt

září 2012 – červen 2013
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Ateliér sochařství

 

název
Prostorová umělecká aktivita v urbanistické praxi
Veřejná prostranství v malých městech a centru metropole, jejich rozřazení, srovnání a jejich přisvojení si (reimaginace).

 

anotace
Výsledkem projektu je prezentace výsledků studia tří vybraných lokalit na základě Spatial Practice, neboli z pohledu územní prostorové praxe. Spatial Practice je možné chápat jako „rozšířené pole“ urbanismu, architektury i umění. Zabývá se prostředky a transformací městského prostoru, zahrnuje plánování, občanskou angažovanost, uměleckou praxi i aktivismus. Jedná se o „reimaginaci“ města a jeho možností.

 

Projekt bude mezioborově zodpovídat otázky: Co tato praxe obnáší, jak se projevuje v metropolích a co přináší v malých městech? Jak může být činnost městských iniciativ rozvinutých od základu s minimálním financováním a nejistým právním postavením zakotvena v rámci dlouhodobějšího městského územního plánu? Je důležité, co chtějí lidé?

 

Zvolené téma prezentují rešerše tří lokalit:
1. Umělecký urbanistický plán – Marseille / les Hauts de Mazargues
2. Architektonický urbanistický návrh – Praha / Kampa
3. Užívání veřejného prostranství města jeho obyvateli – Město Březová nad Svitavou / Moravské náměstí

 

V tomto projektu věnuji pozornost nekrytým, veřejnosti volně přístupným a povrchově upraveným plochám v městském prostředí, tedy tomu, co je pro každého bez výjimky veřejný, otevřený a všem společný prostor.