Lenka Tsikoliya

cz | en

prev | next

workshop | štkaní 2012 – Rozptylové podmínky

9. – 19. srpna 2012

bývalá továrna Textilana | Nové Město pod Smrkem

médium: letní setkání, site specific akce

Pořadatelé: Občanské sdružení Štkaní:

Lenka Matějová, Lenka Janušková, Vít Zapletal

 

vystavující: Jan Faukner, Matouš Lipus, Michal Turlík, Dagmar Šubrtová, Adam Procházka, Kristýna Kužvartová, Marek Jan, Kateřina Macháčková, Jakub Šťasta, Michal Král, Helena Potměšilová, Martin Vlček, Mája Steffanová a další

 

Ve dnech 9. – 19. 8. 2012 proběhl v prostorách Textilany v Novém Městě pod Smrkem workshop Štkaní, na němž společně v rozpadajícím se industriálním prostoru tvořili mladí lidé. Snažili se uchopit a zpracovat pomíjející krásu prostoru staré továrny. Program akce byl doplněn veřejnými workshopy, které probíhaly na náměstí a kterých se účastnily zejména romské děti, a přednáškami, projekcemi a diskuzemi, během nichž mohli místní nahlédnout do prostoru jinak uzavřené továrny. Workshop zakončila vernisáž s koncerty tří kapel. Oproti minulým ročníkům byl kladen důraz na místo, na kterém Štkaní probíhá, v duchu koncepce Site specific, rozvíjející předchozí pouze plenérový charakter akce. Nové Město pod Smrkem nás zaujalo jako další z původně sudetských měst se specifickou historií, jehož ojedinělá atmosféra ale není turismem tak poznamenaná jako v případě předchozích Slavonic a Mikulova. Město je společenství, ve kterém lidi k sobě často neváže nic hlubšího, než fakt samotného společného bydliště. Musí žít spolu, ač třeba ani vzájemně komunikovat nechtějí. Štkaní je oproti tomu volné, otevřené setkání, jehož účastníci spolu být chtějí. Společně tvořit. Hranice jsou pro nás kulturní křižovatkou, na níž se vše mísí. Zajímá nás tato otevřenost kultur a tradic, proměna chování a přizpůsobení se nutným konvencím. Chceme tento proces zachytit, reflektovat a zviditelnit. Site specific akce je komunitní tvar v dané lokaci. Prostor je využíván novým způsobem. Stavba bývalé továrny v Novém Městě p. S. sloužila např. jako zázemí pro účastníky a k prezentaci volného umění, filmu a divadla. Cílem bylo vyvolat zájem o tuto chátrající nevyužívanou budovu.

 

Lidé často prožívají námi zviditelněná místa s velkými emocemi a potlačovaným smutkem nebo vztekem, což právě proběhlo v létě v Novém Městě pod Smrkem v souvislosti s uzavřeným areálem bývalé továrny Textilany. Ta živila většinu obyvatel města již od roku 1840. V Novém Městě pod Smrkem nakonec zůstal poslední výrobní závod, schopný vyrábět celý sortiment světoznámé značky. Přesto byla v polovině srpna 2004 textilní výroba definitivně zastavena.  Výrobní areál je významnou ukázkou průmyslové architektury 19. století.

 

Štkaní o. s. bylo založeno v roce 2008 a hlavním projektem sdružení je otevřený workshop, který se zaměřuje na organizaci tvorby mladých lidí v zajímavém příhraničním prostoru. Smysl akce se postupně vyvíjí podle toho, kdo z účastníků chce dát Štkaní jaký charakter. Akce je naprosto otevřená a jediným jejím cílem je práce s prostorem, lidmi, kteří se jí účastní, a obyvateli daného prostoru. I samotný vývoj směřování akce zanechává v účastnících i místních nesmazatelnou stopu.