Lenka Tsikoliya

cz | en

prev | next

akční výzkum | PARC – urban plan for Marseille

pracovní stáž ve studiu Erik Göngrich & Cora Hegewald v Berlíně

 

listopad 2012 – červen 2013

Francie | Marseille | městské části Sormiou, Baumettes a Mazargues | oblast les Hauts de Mazargues, le BAOU de Sormiou, čtvrť la Cayolle, Avenue de la Soude

médium: záznamy, poznámky, náčrtky, veřejné akce, publikace

 

Když se řekne „park“, evokuje nám to různé významy tohoto slova. Může jít o národní park, zábavní park, park ve smyslu novostaveb či park plný zeleně apod. Na takové proměnlivé myšlenkové hře se slovy je založen umělecký projekt PARC. Skupina umělců začala zkoumat veřejný prostor. Skrze výzkumné metody pozorování, mapování, fotografování či natáčení prostor objevuje, dělá záznamy, poznámky, náčrtky.

 

PARC je způsob, jak provádět konkrétní projekt, který je sám sobě modelem. Jedná se především o tzv. „recherche-action“, která se zabývá působením uměleckých aktivit na své prostředí. Tento „akční výzkum“ provádí tři umělci a architekt, prozkoumávají městské části Sormiou, Baumettes a Mazargues v konkrétním místním kontextu. Všichni čtyři sdílejí zájem o veřejné prostory a zaujetí pro umělecké intervence, které jdou nad rámec tradičního myšlení a otázek územního urbanistického plánování a způsobů, ve kterých je použit veřejný prostor.

 

PARC je také sbírka obrazů myšlenek, představ, směny a směřování, výměna kreseb a slov. Tyto fragmenty projektového procesu budou dokumentovány a zapsány do publikace, dalšího konstruktivního aspektu projektu PARC.

 

Tyto tři pilíře tvoří základ uměleckého projektu PARC:
1. PARC – akční výzkum – recherche-action
2. PARC – veřejné akce – actions publiques
3. PARC – publikace – publications

 

Projekt PARC se zabývá otázkou, zda můžeme považovat za obrovský park město, pokud v něm jsou čtvrti sociálního bydlení, bytových komplexů, uzavřených rezidencí, bastionů, vágních prostor a komerční oblasti?