Lenka Tsikoliya

cz | en

prev | next

architektonická studie | Nová tvář náměstí Březová nad Svitavou 2013 / 2014

projekční tým: Lenka Špirudová, Ondřej Elfmark, Lenka Janušková

 

Na projektu spolupracovali: starosta města Mgr. Martin Kiss – formou organizace, workshopu a konzultací | místostarostka města Mgr. Kateřina Novotná – formou organizace a workshopu | občané města a zájmové skupiny – formou ankety a workshopu

 

KONCEPT NOVĚ NAVRŽENÝCH PROSTOR

 

Moravské náměstí

Moravské náměstí je ústředním prostorem obce. Popisně by se dalo rozdělit na reprezentativní prostor před základní školou, dlážděnou centrální část, okrajové zelené pásy a plochu pro smíšený provoz a parkování.

 

reprezentativní prostor před základní školou
je severním vstupem na náměstí. Zde jsou navrženy záhonové výsadby, odpočinkový mobiliář a dva vodní prvky, ukazující na důležitost vody pro město Březová nad Svitavou. Vodní prvky jsou ve tvaru kapek vody, přičemž jeden z nich je koncipován jako klidné vodní zrcadlo, druhý je doplněn o dynamické trysky, přinášející zvuk. Hrana vodních prvků obrácená do prostoru náměstí je rozšířená a slouží k sezení.

 

dlážděná centrální část
slouží k setkávání obyvatel a jejich odpočinku, a také k pořádání veřejných společenských akcí. Z tohoto důvodu je plocha náměstí ze 2/3 dlážděná. Dlažba je navržena v kombinaci světlé a tmavé mozaiky, přičemž se tmavé kostky zahušťují směrem do středu, čímž navádí návštěvníky do hlavního centra dění. Tato část je vybavena odpočinkovým mobiliářem v podobě betonových lavic s dřevěným sedákem kopírujících linie náměstí a půlkruhových dřevěných pobytových lavic, doplněných o odpadkové koše a popelníky. U jednoho ze západních bočních vstupů je umístěna informační tabule a mapa Březových. K bezpečnému pobytu jsou přemístěny stožárové lampy od silnice směrem do středu. Jejich funkčnost je posílena novými venkovními lustry, zavěšenými na lankách, upevněných na stožárech ve tvaru kužele.

 

okrajové zelené pásy

mají za úkol oddělit náměstí od okolních ploch zatížených motorovou dopravou. Východní část je proto vyvedena v jemné terénní modelaci osázené kopretinovou loukou, dobře snášející městské prostředí. Oproti tomu je navržen pobytový trávník, kterému vévodí nový pomník obětem obou světových válek. Pomník přináší odkaz dnešním i budoucím generacím. Celá plocha slouží jako pietní místo a zároveň místo k odpočinku a setkávání lidí, čímž je poukázáno na těsné propojení života a smrti, současnosti a minulosti. Pobytová západní část je lemována živým plotem pro vytvoření větší intimity. Funkčnost zelených pásů je podpořena výsadbou javorů a habrů s akcentem kvetoucích více-kmenných magnolií. Tyto dřeviny v budoucnu zcela nahradí současné dožívající dřeviny. V konečné fázi budou dřeviny objímat centrální otevřený světlý prostor náměstí.

 

plochy pro smíšený provoz a parkování

V západní části je v novém návrhu omezen dopravní provoz a ve velké míře ponechána funkce parkování. Návrh počítá s budoucím napojením na nové autobusové nádraží. Ve východní části budou mimo parkovací místa zřízeny zelené suchomilné kvetoucí pásy, které oddělí chodník pro pěší od rušné komunikace pro motorovou dopravu. Pro bezpečnější pohyb je zde plánován nový přechod pro chodce.

 

okolí kostela

se přemění na klidné důstojné místo pro rozjímání. Bude zde jednosměrný provoz, parkování je z velké části přesunuto do dvora základní školy, ve kterém se nepočítá s herní funkcí a pobytem dětí díky v budoucnu zřízené školní zahradě opodál. Nové zelené trávníky přechází v dlážděné pochozí plochy. Přídavná zeď pomůže oddělit prostor od rušného okolí. U ní jsou navržena místa k sezení. Stávající výsadby stromů jsou v návrhu částečně přesunuty. Terén těsně navazující na budovu kostela je koncipován jako plynulá modelace. Kolem budovy je nutné zřídit odvodnění.