Lenka Tsikoliya

cz | en

prev | next

výstava | hledání země nezemě: tady se vždycky dotknu listí, 2014 – 2015

kurátor výstavy: Tereza Jindrová, Rado Ištok

srpen – září 2015
oranžerie v zahradě Břevnovského kláštera
médium: instalace, model náměstí M 1:100 a tablet

 

vystavující: Loïc Drussel-Martzolf, Martin Hrubý, Sofia Hultin, Lenka Janušková, Rudolf Samohejl, Sille Storihle

 

Název díla Tady se vždycky dotknu listí odkazuje k osobnímu prožívání veřejného prostoru, kdy má pro nás prostor sdílený s ostatními rozličné osobní významy. Model je založen na výzkumu Žižkova náměstí v Praze skrze rozhovory se studenty místní střední uměleckoprůmyslové školy. Podvědomý vztah a pocitové vnímání náměstí byly analyzovány skrze sémantické a syntetické myšlenkové mapy, které zachycují překrývání osobních psychogeografií. Výsledný model je pak konceptuálním návrhem řešení, jež by posílilo potenciál místa pro volnočasové aktivity studentů, jako je tomu u okružní stezky, která je vnímaná zároveň účelově jako cesta na zastávku nebo do metra ale i jako místo procházky.

 

Tereza Jindrová, Rado Ištok