Lenka Tsikoliya

cz | en

prev | next

illustrace do časopisu | Kam sochy v Kladně?

jaro 2011

Kladno
médium: krátkodobá instalace v urbanistické krajině

 

Instalace vznikla pro číslo časopisu Kladno Záporno, kulturní revue založené v září 2006, na téma vize, plány, ideje. Název sdružení a časopisu odkazuje k městu Kladnu a k aktivitám, při nichž se již v minulosti objevilo spojení Kladno±Záporno (doprovodné akce k bienále Industriální stopy 2005), ale také naznačuje otevřenost různým pólům a úhlům pohledu. Časopis spoluvydává Dagmar Šubrtová, která dostala nápad tuto instalaci uvést v život. Napadlo mě vytvořit pro vybraná opuštěná místa v Kladně nějaké instalace nebo sochy.

 

krátkodobé instalace v městské krajině
V prvním návrhu pro objekt vycházím z fotografií igelitových sáčků a podobných věcí, jako je míč a kus oblečení, uvíznutých ve větvích stromů. Když jsem větev se sáčkem osamostatnila, okamžitě mi to evokovalo vlajku, přidala jsem tedy ještě klasický držák na vlajku, který se používal na fasádách domů. Je to záznam běžného konfliktu stromu a městské zástavby.

 

Druhý návrh: „Nic, co by bylo nějak trvalé.“ Pro tuto instalaci jsem pomocí printscreenu vytvořila sbírku pracovních ploch počítačů. Tvoří vlastní vesmír, podobně jako každé okno v paneláku.