Lenka Tsikoliya

cz | en

prev | next

výstava | Art Safari 20 | Na diskotéce

září 2010

sochařské studio Bubec v Praze
médium: objekt
rozsah: hliníkový plech, délka 116 cm, šířka 144 cm, výška 230cm

 

vystavující: Tomáš Bambušek, Jan Dvořák, Jitka Havlíčková, Jana Hrušková, Aleš Hvízdal, Lenka Janušková, Robin Kaloč, Tomáš Košťál, Václav Krčál, Aleš Lamr, Michal Nosek, Miroslav Pacner, Ladislav Plíhal, Čestmír Suška, Diana Winklerová, Jindřich Zeithamml
 

 

Transformace fotografie do prostoru (do reality). Fotografie jevytvořena tak, aby evokovala atmosféru taneční party, na níž laserový paprsek v pravidelných intervalech osvětluje tanečníky.Přetvoření zobrazeného místana dvojrozměrné ploše v prostorový objektje realizováno pečlivýmpřevedením zkrácených délek z vytištěné fotografie, a to v souladu se zákonitostmi lineární perspektivy.

 

Výsledný objekt předvádí, nakolik odlišný může být pohled jedné osoby od pohledu druhého člověka, který předmět sleduje z jiného úhlu. Objekt zároveň ukazuje, žefotografie je zobrazením určitého okamžiku, je zachycením času a momentálních emocí.

 

Pro mě bylo důležité zejména ukázat, že z dvojrozměrné digitální fotografie, na níž se zobrazených věcí nemůžete dotýkat – je to digitální svět se vším všudy, lze přejít do třetího rozměru, který je možné vnímat hmatem. Objekt je pro mě vyjádřením digitálního prostoru tak, jak si jej představuji, v té podobě, v jaké bych si ho přála.

 

Základem pro vznik objektu se stal prostor, který je užíván jako místo alternativních tanečních večírků, na nichž se potkává mnoho lidí, mezi nimiž pak dochází ke vzájemné interakci.

 

Během těchto party je používána laserová projekce, promítaná na účastníky. Instalace je mojí vlastní interpretací takové party, převedením dvojrozměrného v trojrozměrné.